Kontakter

©Store Mariendal 2016
Store Mariendal
Midt i smørhullet
Kontakt bestyrelsen Mail: andreas@corfinder.dk eller Postkassen i opgangen 2H. eller BO-VIITA varmemesteren Afdeling 21- Mail: bjergvaenget@bo-vest.dk Telefon 38 11 38 17
Beboerinfo
Afdelingsbestyrelsen: Afd. bestyrelsen består af formanden og 6 beboervalgte medlemmer, samt 2 suppleanter. Alle vælges efter gældende regler på det årlige afdelingsmøde, hvor hvert lejemål har 2 stemmer. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, suppleanter for et år ad gangen. Bestyrelsen holder møde ca. en gang pr. måned eller efter behov. Dagsorden ophænges på afdelingens opslagstavler og sættes på hjemmesiden i ugen før bestyrelsesmødet. Referater fra styrelsesmøderne kan downloades fra hjemmesiden eller alternativt afhentes hos varmemesteren. Bestyrelsen repræsenterer beboerne i alle sager vedrørende ejendommens drift, vedligeholdelse og økonomi, samt i alle andre sager som har fælles interesse for os som lejere og beboere. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at behandle et specifikt emne. I arbejdgrupperne kan også indgå beboere, der ikke er indvalgt i bestyrelsen. Samtlige medlemmer og suppleanter af bestyrelsen har tavshedspligt i alle sager af personlig karakter. Klager: Det kan ikke undgås, at der engang imellem opstår forhold, man er utilfreds med i forbindelse med lejemålet. Vi anbefaler, at man i første omgang henvender sig direkte til vedkommende person, som er årsag til klagen og forelægger problemet. Hjælper dette ikke, kan man henvende sig til afdelingsbestyrelsen, varme-mesteren eller regionskontoret, som så forsøger at løse problemet. Alle klager skal indgives skriftligt og klart beskrive, hvori problemet består, samt hvad der indtil nu er gjort for at løse dette. Klageformular kan hentes HER
Foto: Jørn Simonsen

Kontakter

Store Mariendal
Midt i smørhullet
Kontakt bestyrelsen Mail: andreas@corfinder.dk eller Postkassen i opgangen 2H. eller BO-VIITA varmemesteren Afdeling 21- Mail: bjergvaenget@bo-vest.dk Telefon 38 11 38 17
Beboerinfo
Afdelingsbestyrelsen: Afd. bestyrelsen består af formanden og 6 beboervalgte medlemmer, samt 2 suppleanter. Alle vælges efter gældende regler på det årlige afdelingsmøde, hvor hvert lejemål har 2 stemmer. Formand og bestyrelses medlemmer vælges for to år ad gangen, suppleanter for et år ad gangen. Bestyrelsen holder møde ca. en gang pr. måned eller efter behov. Dagsorden ophænges på afdelingens opslagstavler og sættes på hjemmesiden i ugen før bestyrelsesmødet. Referater fra styrelses- møderne kan downloades fra hjemmesiden eller alternativt afhentes hos varmemesteren. Bestyrelsen repræsenterer beboerne i alle sager vedrø rende ejendommens drift, vedligeholdelse og økonomi, samt i alle andre sager som har fælles interesse for os som lejere og beboere. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at behandle et specifikt emne. I arbejdgrupperne kan også indgå beboere, der ikke er indvalgt i bestyrelsen. Samtlige medlemmer og suppleanter af bestyrelsen har tavshedspligt i alle sager af personlig karakter. Klager: Det kan ikke undgås, at der engang imellem opstår forhold, man er utilfreds med i forbindelse med lejemålet. Vi anbefaler, at man i første omgang henvender sig direkte til vedkommende person, som er årsag til klagen og forelægger problemet. Hjælper dette ikke, kan man henvende sig til afdelingsbestyrelsen, varme-mesteren eller regionskontoret, som så forsøger at løse problemet. Alle klager skal indgives skriftligt og klart beskrive, hvori problemet består, samt hvad der indtil nu er gjort for at løse dette. Klageformular kan hentes