Store Mariendal
39 beboere sagde ja tak til at få altaner - de leveres efteråret 2017. - hvis kommunen siger ja. Så er vi i gang med at ansøge kommunen om muligheden for, at Store Mariendal, på ligefod med andre, kan få lov til at montere altaner, samt konditionerne for tilladelsen. Den 1. December 2016 blev der afholdt extra- ordinært afdelingsmøde, hvor det blev vedtaget, at søge kommunen om tilladelse til opsætning af altaner, efter beboernes ønsker, nemlig både i stuetagen og tagetagen og etagerne derimellem. Tingene er faldet på plads, nemlig , at råderets- reglerne gør, at kun dem der vil have altaner, vil få en huslejestigning. Der er der 39 lejere, fordelt i alle typer lejligheder, der har sagt ja tak til, at få altan, Det næste er så, at når / hvis vi får lov til at montere altaner, så skal vores HUSORDEN selvfølgelig revideres, så den stemmer overens med beboerflertallets ønsker. ALTAN NYT (02. JUL 2019) Der er desværre gået politik i sagen, Bo-Vita arbejder videre med sagen, med håbet om at få en retfærdig afgørelse. Der vil om kort tid komme en redegørelse fra BO-VITA.
Vedligeholdelse / Altaner
 Store Mariendal 2016
Afd. 21
Billedet viser vores smukke have er ved at springe ud.
En afdeling i BO-VITA