Store Mariendal
AFDELINGSMØDER . . . Afdelingsmødet er beboerdemo- kratiets højeste myndighed. Det er her alle vigtige beslutninger, som beboerne har indflydelse på, træffes. Der afholdes ordinært afdelings- møde en gang årligt i november måned. Her godkendes årsregnskab og næste års budget vedtages. Desuden vælges afdelingsbestyrel- sen. Der aflægges beretning for det forgangne år og indkomne forslag behandles. Herudover kan der i særlige tilfælde indkaldes til ekstra- ordinære afdelingsmøder. Du kan downloade referater m.v. fra de sidste afdelingsmøder her på siden.
Møder & Referater
 Store Mariendal 2016
Afd. 21
En afdeling i BO-VITA
Extra afd. møde MAR 2018
BUDGET 2020 - 2021 Ref.Afd. møde 27 OKT 2020 TIL ORIENTERING !