Store Mariendal
Historie 1
 Store Mariendal 2016
Afd. 21
LEJERBO skriver Københavns - historie i 1980 Bygger almennyttige boliger på Strandvejen i Hellerup
Efter færdiggørelsen af de meget attraktivt beliggende ejendomme Christianshavn >>Islands Plads<< og >>Wilders Plads<< har boligselskabet >>Lejerbo<<, København, sammen med Dansk Totalenterprise A/S ledt efter et nyt, attraktivt sted at placere almennyttigt byggeri. Valget faldt ikke mindre end ejendommen >>Store Mariendal<< Strandvejen i Hellerup, skrådt over for Tuborg og lige grænsen til Gentofte Kommune, nærmere betegnet Strandvejen nr. 135. Der var ingen tvivl om, at valget beliggenhedsmæssigt er rigtigt, ligesom det umiddelbart være en fornuftig tanke, at denne oprindelige kæmpe privatvilla omdannes til ikke mindre end godt 100 familieboligergennem nedrivning og nybyggeri. Ejendommen var imidlertid - naturligvis! - meget dyr at erhverve, og Københavns Kommunes krav til udseende og kvalitet for nybyggeriet dette sted er sandelig heller ikke små, det er næsten en uløselig opgave at disse ting til at harmonere med økonomiske rammer for almennyttig byggeri. Både Lejerbo og komunen bed sig fast i den besnærende tanke om almennyttigt byggeri her Strandvejen, og statsstøttetilsagn er nu meddelt, hvorefter byggeriet er sat i gang i foråret 1979. Store Mariendal fre 1759 Det er et stykke Københavns - historie, Lejerbo nu skriver ved at lade lystgården fra 1759 falde til fordel for 102 moderne boliger, og det vil ændre Strandvejens karakter på det pågældende stykke. Store Mariendal har historie tilbage til 1759, hvor ejendommen blev opført af arkitekten Philip de Lange . stedet oprindelig en lystgård ved navn Lille Lokkerup, der i slutningen af 1720´erne ejedes af kommandørkaptajn Christian Koningh. Ejendommen arealer både vest og øst for Strandvejen. - En af de senere ejere var kgl. møntmester Christian Wieneken, der efter sin hustru kaldte gården Mariendal, og i 1757 blev gården købt af arkitekt Philip de Lange. Han lod bygningerne nedrive og opførte i stedet to ejendom-
me, Store Mariendal Københavns grund i 1759 og Lille Mariendal Gentoftes grund i 1764. Lille Mariendal måtte senere vige pladsen for de nuværende etageejendomme mellem Callsensvej og Sankt Pedersvej, mens Store Mariendal har stået helt til 1978, hvor den blev nedrevet for at gøre klar til det nye byggeri. Husets opfører, arkitekt Philip de Lange, var en landets betydeligste arkitekter mellem barok- og rokokotiden, og af hans kendteste bygningsværker kan nævnes Møinichens Palæ (nuv. posthus i Købmagergade), Det Frijske Palæ ved Frederiksholms Kanal, samt Asiatisk Kompagni i Strandgade. >>Tolvkanten<< eller >>Kalenderhuset<< Gennem mange år var huset Store Mariendal omgivet af en vis mystik. Rygterne ville vide, at det var opført efter et bestemt tal-
En afdeling i BO-VITA